Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija
Reviziona rešetka proizvođala firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Reviziona rešetka

Ventilacione rešetke ovog tipa služe kao revizioni otvor za čišćenje filtera podplafonskih konvektora.
Mogu da posluže i za dovođenje i odvodenje hladnog ili zagrejanog vazduha u sistemima ventilacie i klimatizacije, gde je potrebno ostvariti pristup i za resetke u smislu revizionog otvora.
Izrađeni su od vučenih aluminijumskih profila sa galvanskom zastitom.
Lopatice resetke izrađene su od pokretnih divergentnih aerodinamickih profila iz familje ventilacionih aluminiumskih rešetki za ubacivanje i izvlačenje vazduha tipa TT- DR ili linijskih aluminijumskih resetki sa fiksnim lopaticama tipa TT-FL.
Zbog mogućeg usmeravanja vazdušnog mlaza po horizontali i vertikali pomoću ručno podesivih ili fiksnih lopatica univerzalne su i primenljive u svim prostorima.
Postavljanjem ručno podesivih lopatica u odgovarajući polozaj dobija se željeni domet vazdušne struje i ugao širenja vazdušnog mlaza, čime se doprinosi optimalna distribucija vazduha.
Karakterišu se veoma niskim stepenom šumnosti čak i pri velikim protočnim količinama vazduha
Rešetka se može montirati na zid ili kanal.