Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija

Pogledajte naše proizvode distributivnih elemenata

Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha priozvođača Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanje i izvlačenje vazduha

Ventilaciona aluminijumska rešetka za spiro kanal proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Ventilaciona rešetka za spiro kanal

Linijska Aluminijumska Rešetka sa fiksnim lopaticama proizvođača firme Teremotehnik iz Vrnjačke Banje

Linijska aluminijumska rešetka sa fiksnom lopaticom

Reviziona rešetka proizvođala firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Reviziona rešetka

Odsisna Aluminijumska rešetka proizviđača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Odsisna aluminijumska rešetka sa kvadratnim lopaticala

Okrugli plafonski anemostat proizvođača firme Termotehik iz Vrnjačke Banje

Okrugli plafonski anemostat

Kvadratni Plafonski anemostat proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Kvadratni plafonski anemostat

Plafonski vrtložni difuzor proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Plafonski vrtložni anemostat

Regulator protoka vazduha za ventilacione rešetke proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Regulator protoka vazduha za ventilacione rešetke

Kanalski regulator protoka proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Kanalski regulator protoka

Vrtložni difuzor sa usmerivačima vazduha proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa usmerivačima vazduha

Vrtložni difuzor sa fiksnim zakrivljenim lopaticama proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa fiksnim zakrivljenim lopaticama​

Vrtložni difuzor sa fiksnim nezakrivljenim lopaticama proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa fiksnim nezakrivljenim lopaticama

Vrtložni difuzor sa perforacijom proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa perforacijom

Visokoindukcioni vrtložni difuzor proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Visokoindukcioni vrtložni difuzor

Linijski difuzor sa plastičnim jezgrom proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Linijski difuzor sa plastičnim jezgrom

Linijski difuzor sa aluminijumskim jezgrom proizvođača firme Termotehnik

Linijski difuzor sa aluminijumskim jezgrom

Spoljna fiksna protivkišna žaluzina proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Spoljna fiksna protivkišna žaluzina

Čelična rešetka za ubacivanje vazduha u bioskopskim salama proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Čelična rešetka za ubacivanje vazduha u bioskopskim salama

Lebdeća žaluzina proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Lebdeća žaluzina

Mlaznica proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Mlaznica

Prestrujna rešetka proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Prestrujna rešetka

Podna rešetka za ugradnju u dupli pod proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Podna rešetka za ugradnju u dupli pod