Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija
Vrtložni difuzor sa usmerivačima vazduha proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa usmerivačima vazduha

Kvadratni i kružni vrtložni difuzori su namenjeni za ubacivanje i izvlačenje vazduha u sistemima komforne klimatizacije i ventilacije.

Optimalna distribucija vazduha kroz distibutivni element najčešće se ostvaruje u prostorijama sa visinama od 2.6- 4m.

Dizajn njihovih individualno podesivih lopatica, kao i radijalni raspored u difuzoru izazivaju vrtloženje vazduha sa efektom Koande, koji omogućava visok stepen indukcije vazduha uz nizak nivo buke.

Usmeravanje vazdušnog mlaza ostvaruje se horizontalno postavljenim, podesivim plastičnim usmerivačima.

Izrađuju se od čeličnog lima elektrostatički plastificiranog u osnovnoj varijanti (bela boja sa crim lopaticama) ili u boji po RAL ton karti, po želji naručioca.

Vrtložni difuzori se postavljaju na veće visine i za njihovo postavljanje je potrebna skela.

Predlažemo firmu https://www.svezaskele.rs/ 

Dodatna oprema: plenumska kutija i regulator protoka.