Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija
Vrtložni difuzor sa fiksnim nezakrivljenim lopaticama proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Vrtložni difuzor sa fiksnim nezakrivljenim lopaticama

Vrtložni difuzori ovog tipa su pogodni za prostore gde je potreban veliki protok vazduha.

Lice difuzora snabdeveno je radijalno postavljenim fiksnim lopaticama koji obezbeđuje ravnomernu raspodelu vazduha u prostoru.

Pogodni su za korišćenje u prostorijama visine od 2.6 do 4m.

Mogu da se koriste za ubacivanje toplog ili ohlađenog vazduha u prostor, ali i za izvlačenje vazduha iz prostorija zbog niskog pada pritiska preko difuzora.

Vrtložno rotacioni tip kretanja obezbeđuje visok stepen indukcije, brzu redukciju razlike u temperaturi uz nizak nivo buke i dobro mešanje dovodnog i ambijentalnog vazduha.
Izrađuju se u kvadratnoj i kružnoj varijanti.

Na zahtev kupca se isporučuju sa plenumskom kutijom od pocinkovanog lima.