Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija
Visokoindukcioni vrtložni difuzor proizvođača firme Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Visokoindukcioni vrtložni difuzor

Indukcioni vrtložni difuzor se koristi za dovod vazduha u sistemima za grejanje i hlađenje u prostorijama sa visinom većom od 4m, u kojima se dešavaju
značajne promene temperature.

Pogodni su za ugradniu u fabrikama, javnim zgradama, aerodromima, itd.

Pozicioniranjem ručno podesivih lopatica smer vazduha se menja, čime se postiže horizontalno (pri hlađenju), vertikalno istrujavanje vazduha (pri grejanju), a takođe se može vršiti podešavanje lopatica u okviru nekoliko međupoložaja.

Vazduh se na isti način isporučuje u svim smerovima, čime se postižu željeni kriterijumi udobnosti, a pomoću osam trapezoidnih, podesivih lopatica izrađenih od čelicnog lima.

Moguća je ugradnja u spušten plafon ili u vidijivi vazdušni kanal.

Izrađen je od čeličnog lima i plastificiranu boji po želji naručioca.