Termotehnik

Telefon: +38164/376-17-17
Email adresa:
info@termotehnik.rs
Adresa:
Vrnjačka Banja, Srbija
Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha priozvođača Termotehnik iz Vrnjačke Banje

Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha (OVO JE ZA BRISANJE)

Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha​ služe za dovođenje i odvođenje hladnog ili zagrejanog vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije.

Izrađeni su od vučenih aluminijumskih profila sa galvanskom zastitom.

Lopatice rešetke izrađene su od divergentnih aerodinamičkih profila i predstavljaju jedno od najboljih rešenja za distribuciu vazduha sa zidova i plafona tretiranog prostora.

Zbog mogućeg usmeravanja vazdušnog mlaza po horizontali i vertikali pomoću ručno podesivih lopatica, univerzalne su i primenljive u svim prostorima.

Postavljanjem lopatica u odgovarajući položaj dobija se željeni domet vazdušne struje i ugao širenja vazdušnog mlaza, čime se doprinosi optimalnoj distribuciji vazduha.