Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanje i izvlačenje vazduha

Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha (OVO JE ZA BRISANJE) Ventilaciona aluminijumska rešetka za ubacivanie i izvlačenje vazduha​ služe za dovođenje i odvođenje hladnog ili zagrejanog vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije. Izrađeni su od vučenih aluminijumskih profila sa galvanskom zastitom. Lopatice rešetke izrađene su od divergentnih aerodinamičkih profila i predstavljaju jedno od […]